Asunnon irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen tehdään aina kirjallisesti esimerkiksi vapaamuotoisella ilmoituksella, joka lähetetään allekirjoitettuna toimistoomme. Toimistosta on saatavana myös valmiita asunnon irtisanomislomakkeita. Irtisanomisaika on asukkaan puolelta yksi kalenterikuukausi ja se alkaa irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä. (Huoneenvuokralaki 31.3.1995/481, 52§)

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos asukas 

  • laiminlyö vuokran maksamisen ajallaan
  • siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa asunnon hallinnan vastoin lain säännöksiä
  • käyttää asuntoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on edellytetty
  • viettää tai sallii vietettävän asunnossa häiritsevää elämää
  • hoitaa asuntoa huonosti
  • rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Asunnosta muuttaminen 

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vähintään puolet asunnosta on jätettävä uuden asukkaan käyttöön ja seuraavana päivänä asunto on luovutettava uuden asukkaan hallintaan kokonaan.

Asunto tulee siivota ja jättää sellaiseen kuntoon, että seuraavan asukkaan on mukava muuttaa asuntoon. Jos asunto joudutaan siivouttamaan asukkaan jäljiltä, kulut peritään asukkaan vuokravakuudesta. Myös varastotilat tulee tyhjentää eikä ylimääräistä tavaraa, kuten tarpeettomia tuoleja, sänkyjä tms. saa jättää asuntoon, käytäviin tai jätetiloihin. Huonekalujen poisvienti ei kuulu jätekuljetusliikkeen normaaliin toimintaan, vaan niiden poisviennistä velotetaan erikseen ja asukkaaseen ollaan asiasta tarvittaessa muuton jälkeen yhteydessä.

Avaimet palautetaan Tukukin toimistoon

Muistathan, että asunnon avaimia ei saa "lennosta" luovuttaa seuraavalle asukkaalle, vaan pois muuttavan asukkaan tulee palauttaa avaimet Tukukin toimistoon.

Lopputarkastus

Tekninen isännöitsijä tekee asunnon lopputarkastuksen ja merkitsee katselmuspöytäkirjaan ilmenneet mahdolliset viat ja korjaustarpeet. Asukas vastaa asunnolle aiheuttamistaan vahingoista. Asunnon normaalista kulumisesta vastaa yhtiö. 

Asukkaalle palautetaan vuokravakuus kun asunnon siisteys, kunto ja korjaustarpeet on tarkistettu sekä vuokrakirjanpidosta nähdään, että kaikki vuokrat on maksettu. Asukas ilmoittaa itse osoitteen muutokset väestörekisteriin.

Löydät tarkemmat ohjeet muuttoasioista Hyvän asumisen oppaasta.