Vaikuta asumistasi koskeviin asioihin

Asukasdemokratia lisää yhteistä viihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen hoitoa ja kunnossapitoa

Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa. Lain tavoitteena on edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä vuokranantajan ja asukkaiden välillä.

Asukkaillamme on mahdollisuus saada tietoa kotitalonsa kunnosta ja taloudenhoidosta ja vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin asioihin.

Asukkaamme käyttävät päätösvaltaa asukkaiden kokouksessa, joissa on äänioikeus kaikilla talossa asuvilla 18 vuotta täyttäneillä asukkailla. Asukaskokous valitsee talolle asukastoimikunnan tai luottamushenkilöitä. Asukaskokouksella on oikeus nimetä ehdokkaansa valittaviksi Tukukin hallitukseen. Hallituksen jäsenet ja asukasedustajat näen tästä linkistä

Lisätietoa taloyhtiön ja Tukukin päätöksentekoon liittyvistä asioista saat Hyvän asumisen oppaasta