Pysäköinninvalvonta Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n kiinteistöllä

31.01.2018

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on tehnyt sopimuksen Parkkipate Oy:n kanssa Hyrylän ja Kellokosken alueen kiinteistöjen pysäköinninvalvonnasta. Sopimus astuu voimaan 15.2.2018. Jokelan alueella pysäköinninvalvontaa hoidetaan jo ko. yhtiön toimesta.

Valvonta koskee kiinteistöjen alueella tapahtuvaa pysäköintiä. Autot tulee pysäköidä kiinteistöissä osoitetuille parkkipaikoille.

Takaisin